3 lokale besturen in noordrand maken samen de stap naar Wijk-werken

  • 14 januari 2021

Vilvoorde, Machelen en Grimbergen maken sinds 1 januari 2021 deel uit van de steeds groter wordende Wijk-werkfamilie. Daarmee neemt Haviland voortaan de coördinatie op zich voor 30 lokale besturen.

Ook deze lokale besturen zijn ervan overtuigd dat via een grensoverschrijdende samenwerking veel meer kan bereikt worden.

Ze kunnen hiervoor rekenen op de ervaring en expertise van onze dienst Wijk-werken. Collega Marleen vormt de brug tussen beleid en lokaal bestuur, en houdt een vinger aan de pols van alle evoluties op vlak van sociale tewerkstelling. Ze signaleert kansen en knelpunten, zowel op overkoepelend niveau als lokaal bij de aangesloten vennoten. Aangesloten lokale besturen krijgen daarnaast op regelmatige basis een tussentijds statusrapport aangereikt. Deze rapporten bevatten individuele facts en figures en bieden waardevolle inzichten waarmee de lokale acties/inspanningen gericht kunnen worden bijgestuurd.

Het landschap van de Vlaamse werkloosheid is veranderlijk, en dat bleek eens te meer tijdens het coronajaar 2020. Het coronavirus had een ingrijpende impact op de economie : er vielen enerzijds meer ontslagen, en anderzijds werd ook de rem gezet op nieuwe aanwervingen. Dat brengt grote uitdagingen mee voor de arbeidsmarkt, en dus ook voor de sociale tewerkstellingsprojecten. Desondanks konden de Wijk-werkers toch aan de slag blijven, en gezien de omstandigheden konden toch heel wat opdrachten op een coronaveilige manier worden uitgevoerd. 

Daarnaast voegde de dienst - in volle coronacrisis - ook de tak Sociale Economie toe aan haar expertisepakket. De doelstelling van dit initiatief is hetzelfde als bij Wijk-werken: meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt inschakelen in het arbeidscircuit. Deze tak focust zich echter meer op de lokale sociale economie, zoals bijvoorbeeld maatwerkbedrijven. Dit jaar wordt er trouwens nog een tandje bijgezet om dit project succesvol te lanceren. We houden jullie alvast op de hoogte!