Bouwprojecten

Een team van 6 projectcoördinatoren staat de vennoten bij op vlak van gemeentelijke bouwwerken. 

De 4 voornaamste activiteiten zijn:

  1. Het realiseren en meewerken aan de uitbouw van de sociaal-culturele voorzieningen voor de vennoten (gemeenten, ocmw’s, kerkfabrieken, politie-en brandweerzones) bij het oprichten van gebouwen die voldoen aan de eigentijdse noden op het vlak van onderwijs, cultuur, sport, administratie, sociale infrastructuur, enz.;
  2. Het realiseren van verkavelingen en huisvestingsprojecten zoals appartementen, assistentiewoningen, woningen en woonerven in het kader van het (sociale) huisvestingsbeleid binnen Halle-Vilvoorde in opdracht van gemeenten en ocmw’s of in eigen beheer;
  3. De aanleg, oprichting en het beheer van bedrijventerreinen, kantoorgebouwen en commerciële panden als bijdrage tot de economische ontwikkeling van de regio;
  4. Het begeleiden en ontwikkelen van infrastructuurwerken onder andere wegenis- en rioleringswerken, recyclageparken enz…
Deelnemende gemeenten
Kaart_preview8.png
Meer info over bouwprojecten?
Jeroen Wouters
Teamleider