GAS 1-2-3

Voor welk overtreding kan ik dit soort GAS-boete krijgen?

Je riskeert zo'n GAS-boete als je:

  • de openbare veiligheid, rust en gezondheid in gevaar brengt;
  • openbare overlast veroorzaakt;
  • of wanneer je de regels omtrent blauwe zone, betalend parkeren, bewonersparkeren niet respecteert.

De bepalingen hierover kan je terugvinden in de politieverordening van de gemeente waar de inbreuk werd begaan. 

Voorbeelden zijn onder andere: sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, parkeren in een blauwe zone, ...

Wat is de sanctie voor deze soort GAS-boete?

De sanctie is meestal een geldboete van maximaal € 350 (of € 175 voor minderjarigen).

De sanctionerend ambtenaar heeft een beoordelingsvrijheid en legt een sanctie op die proportioneel is in functie van de zwaarte van de feiten en eventuele herhaling.

Attention - Conformément à la législation linguistique, ces informations ne sont disponibles qu'en néerlandais.

Heb je een vraag over je GAS-dossier of over een betaling? Via dit online formulier krijg je het snelst een antwoord op je vraag. Zorg ervoor dat je het volledige dossiernummer opgeeft, zo vinden onze medewerkers snel jouw dossier terug.

Je hebt steeds de mogelijkheid om verweer in te dienen voor een boete die je hebt ontvangen. Je kan bij het indienen van een verweer daarbij aanduiden of je de boete wel of niet betwist.

 

Ondervind je moeilijkheden bij het invullen van het online formulier? We voorzien nog steeds de mogelijkheid om jouw vraag of verweer via de klassieke weg per post te versturen. De papieren versie kan je binnenkort hieronder downloaden.