Infrastructuur

building-1216622_960_720.jpg
Aanspreekpunt
Jeroen Wouters
Teamleider GBW&I
Wat kan de dienst Infrastructuur voor u doen?
1 - Raamovereenkomst Onderhoudswerken

Bij groepsaanbestedingen speelt het schaalvoordeel een belangrijke rol. Naast het financieel voordeel voor de gemeenten, zorgt onze expertise er ook voor dat de technische voorwaarden afgetoetst zijn.

Haviland ondersteunt de gemeenten bij :

Gewone onderhoudswerken:

 • Asfaltering
 • Herstelling van betonvakken
 • Bestrijkingen en slemafdichtingen
 • Voegvullingen van betonvakken en dichten van scheuren in asfaltverhardingen

Structurele onderhoudswerken:

 • Asfaltering
 • Herstelling van betonvakken
2 - Ondersteuning technische diensten

Als de technische dienst kampt met een te hoge werklast of niet de nodige expertise in huis heeft voor een groot en/of complex project, kan Haviland bijspringen. Dit kan ad hoc of via detachering.

Haviland ondersteunt de gemeenten bij:

 • meet- en tekenopdrachten
 • werfopvolgingen/werfcontrole
 • prijsramingen
 • haalbaarheidsstudies
 • vooronderzoeken
 • voorontwerpen


Neem contact op met Filip De Ryst voor een offerte op maat.

filip.deryst@haviland.be 
0476 30 25 46

3 - Projectregie voor infrastructuurwerken

De dienst Infrastructuur kan de projectregie op zich nemen voor een brede waaier aan infrastructuurwerken, zoals bijvoorbeeld:

 • Aanleg sportvelden (vb: kunstgrasvoetbalvelden)
 • Parkeerterreinen 
 • Wegen- en rioleringswerken
 • Verkeersveilige maatregelen
 • Fietsinfrastructuur
 • KMO-zones
 • ...

 

Neem contact op met Jeroen Wouters voor een offerte op maat.

jeroen.wouters@haviland.be 
0471 92 19 12