Groepsaankoop Alternatieve onkruidbestrijding

onkruidbestrijding

Sinds 1 januari 2015 is het gebruik van pesticiden op openbare terreinen verboden. Bestrijding van onkruid blijft nochtans nodig en dit niet alleen om esthetische redenen. Ook voor het onderhoud van de infrastructuur en voor de veiligheid kan onkruidbestrijding noodzakelijk zijn.

Het voldoen aan deze wettelijke verplichting is voor gemeenten vaak een hele opgave aangezien de te beheren oppervlakte meestal groot is en de terreinen zeer gevarieerd van aard kunnen zijn. Haviland kan haar vennoten daarin bijstaan via deze groepsaankoop.

In 2019 nemen twee gemeenten deel aan deze groepsaankoop.

Aanspreekpunt
Team milieu
Bekijk ook de andere Milieuprojecten