Bodemsanering

Diensticoon_bodemsanering_positive

Gemeenten kunnen voortaan beroep doen op een bodemsaneringsdeskundige van Haviland. Deze persoon zal schadegevallen behandelen binnen het grondgebied en bodemonderzoeken op terreinen van de gemeente/het OCMW en het openbaar domein.

Bijkomend voordeel? Je hoeft niet telkens opnieuw de procedure voor overheidsopdrachten te doorlopen.

Het raamcontract bevat drie concrete percelen:

  • schadegevallen en calamiteiten
  • technische verslagen en onderzoek waterbodem
  • oriënterend bodemonderzoek (OBO) en beschrijvend bodemonderzoek (BBO)

De projectfiche met concrete informatie over de procedure en de kostprijs is nu beschikbaar via de dienst Milieu.

Het raamcontract voor calamiteiten kwam er op vraag van de vennoten, en de dienst Milieu breidde dit uit met de bijkomende percelen.