Juridische dienstverlening

Meet the team!


Omdat het altijd aangenamer is om te weten met wie je samenwerkt onderwierpen we onze juridische experts aan een kort interview. Daarin kom je meer te weten over wie ze zijn, en waarom de dienst er gekomen is, en hoe ze hun expertise inzetten om u het beste advies te geven. Lees meer

Krijg je graag een persoonlijke toelichting? Ons juridisch team komt zich met plezier ter plaatse voorstellen. 
Maak een afspraak

Juridische Dienst

Een team van ervaren juristen – elk met een eigen specialiteit – adviseert de vennoten op verschillende terreinen. De vennoten kunnen op eenvoudige en laagdrempelige manier advies of begeleiding vragen in onderstaande of andere rechtstakken tegen uurtarief. De focus van deze dienstverlening ligt op:

Overheidsopdrachten:

volledige opmaak of nazicht van een bestek, beantwoorden van concrete juridische vragen, begeleiding bij de uitvoering van de opdracht, …

Omgevingsrecht:

juridische aspecten van vergunningen (omgevingsvergunning - aspecten milieu, ruimtelijke ordening, verkavelingsvergunning), …

Lokaal bestuursrecht:

correcte besluitvorming binnen de gemeente en het OCMW, notulering, toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur, …

Wetgeving bestuurlijke handhaving:

advisering en ondersteuning m.b.t. kaderdecreet bestuurlijke handhaving, GAS-wetgeving, cameratoezicht, milieuhandhaving, R.O.-handhaving, juridische screening politiereglementen, …

Onteigeningsprocedures:

advisering en ondersteuning m.b.t. onteigeningsprocedures voor gemeenten,... Lees meer over deze nieuwe dienstverlening