Droogtemaatregelen

Campagnebeeld droogtemaatregelen

De zomers van 2018 en 2019 werden gekenmerkt door extreme hitte en droogte. De grondwaterstanden stonden ongekend laag en zijn nog lang niet volledig hersteld. Gedurende de droogte zagen de lokale besturen zich genoodzaakt besparende maatregelen af te kondigen, soms tot groot ongenoegen van onder meer landbouwsector en particulieren die grondwater en/of leidingwater gebruiken.

Haviland ondersteunt de lokale besturen om een gerichte aanpak uit te werken om gedurende droogteperiodes het gebruik van grondwater en leidingwater te beperken.

Aanspreekpunt
Team milieu
Bekijk ook de andere Milieuprojecten