Luchtkwaliteit

Campagnebeeld_Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de omgevingslucht heeft een grote invloed op de gezondheid van de mens. In Vlaanderen ademt 95% van de bevolking te veel fijn stof in. De normen, opgelegd door de Europese Unie, worden vaak niet gehaald en de strengere WHO-normen al helemaal niet. Ook in meer landelijke gemeenten kan de luchtkwaliteit laag zijn, vooral langs grote verkeersaders of in zogenaamde street canyons.

De gemeente heeft echter heel wat troeven in handen om de luchtkwaliteit op zijn grondgebied te verbeteren. Haviland kan haar hierin ondersteunen. Luchtkwaliteit beperkt zich echter niet tot de gemeentegrenzen. Daarom is een samenwerking met buurgemeenten zeker zinvol.

Praktische info
  • Op basis van bestaande studies, meetgegevens en analysetools wordt onderzocht waar zones voorkomen met een slechte luchtkwaliteit.
  • Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de kwetsbare locaties, zoals scholen en woonzorgcentra.
  • Het rapport is een stappenplan per knelpunt opgesteld in volgorde van de prioriteit.

Meer informatie over het concrete projectverloop en een schatting van de kostprijs vind je in de projectfiche.

Aanspreekpunt
Team milieu
Bekijk ook de andere Milieuprojecten