Sociale tewerkstelling

Sinds begin 2018 kunnen onze vennoten gebruik maken van onze diensten voor Wijk-werken. In 2020 werd dit samen met de nieuwe tak 'Sociale economie en Werk' ondergebracht onder de overkoepelende naam 'Sociale tewerkstelling'.

Aanspreekpunt
Dienst Sociale tewerkstelling
Marleen Wynant - Coördinator
Logo Vlaamse overheid