Subsidioloog

Het subsidielandschap is bijzonder complex, en wie onvoldoende kennis van zaken heeft of de continue updates niet opvolgt, loopt vaak heel wat subsidies mis. 
 

Onze subsidioloog loodst u doorheen het hele proces en vertaalt ideeën en plannen naar een sterk dossier. Uw project wordt afgetoetst aan meer dan 500 subsidiekaders in België en hij kijkt ook op Europees niveau welke subsidies het best passen voor u. Hij ondersteunt u zowel strategisch als operationeel met een gepaste rapportering en volgt de resultaten van de ingezette middelen nauwgezet op. Hij volgt uw dossier op van A tot Z, tot en met de uitbetaling van de subsidie.

Zo kan dat project waarvan gedacht werd dat het niet haalbaar was misschien toch uitgevoerd worden, of kunnen lokale besturen het extra budget dat vrijkomt gebruiken om te investeren ten voordele van wat echt telt: hun inwoners.

Recent nieuws over subsidies

Hier vind je alle nieuwtjes op vlak van subsidies die interessant kunnen zijn voor lokale besturen.

Wil je het subsidienieuws 'heet van de naald'?
Schrijf je dan nu in op de nieuwsflash.