Jobdate - logo VDAB
Wat doet VDAB?

Onze missie

We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Als regisseur scheppen we het inspirerende netwerk daarvoor. Als dienstverlener zetten we burgers aan om maximaal hun talenten en competenties te ontplooien.

Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

Daarnaast controleren we ook of de werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn bij VDAB beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is om duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt te realiseren. Deze controletaak is gescheiden van onze bemiddelings-, begeleidings- en opleidingstaken. Ze wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en neutrale Controledienst.

 

Onze visie

Wij verkiezen loopbaanzekerheid boven werkzekerheid. Wij vinden de loopbaangedachte van groot belang. Daarom werken we mee aan een beleid dat burgers langer en met meer goesting doet werken, in het bijzonder zij die verder verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Dat doen we in samenwerking met andere relevante organisaties en ondernemingen. Daardoor zal de transitionele arbeidsmarkt beter werken en dat biedt meer kansen voor burgers en werkgevers om te groeien.

Om aan onze visie richting te geven, schuiven we drie strategische ambities naar voor:

  • Als regisseur netwerken wij met partners om toekomstgericht te innoveren.
  •  Als excellente dienstverlener zetten wij vanuit onze klantgerichtheid gecombineerde kanalen in.
  •  Als duurzame organisatie zijn wij een ‘sterk merk voor werk’.
Vacatures bij dit bedrijf
Contactgegevens

VDAB
Keizerslaan 11
1000 Brussel

info@vdab.be
www.vdab.be

Contactpersoon

Lieve De Meersman

lieve.demeersman@vdab.be