Groepsaankopen

Gtroepsaankopen voor LOKALE BESTUREN

Om onze gemeenten bij te staan in groepsaankopen hebben wij een aankoopcentrale opgericht. Onder deze aankoopcentrale vallen alle groepsaanbestedingen uit het overzicht hieronder.

De voordelen van groepsaankopen via Haviland:

  • Een kwalitatieve en een financiële meerwaarde;
  • Efficiëntiewinsten ten voordele van de lokale besturen;
  • Expertise-uitwisseling tussen de deelnemende vennoten.
Kaart_Overzicht deelnemende gemeenten
Groepsaankopen waar INWONERS aan kunnen deelnemen

In de eerste plaats organiseren wij groepsaankopen waar de lokale besturen uit onze regio aan kunnen deelnemen. Sommige van die groepsaankopen zijn ook gericht naar wie woont, werkt of onderneemt in een van deze steden of gemeenten.

Hieronder vind je een overzicht:

Kaart_Overzicht deelnemende gemeenten