Groepsaankoop Papier

Icoon papier
Raamovereenkomst 2021

Vanaf 1 februari kunt u opnieuw intekenen op de raamovereenkomst 2021-2024 voor kantoorpapier. Binnenkort wordt de gegunde partij bekend gemaakt.

Wij bieden de deelnemende vennoten keuze uit verschillende percelen wit duurzaam of gerecycleerd A4- en A3-papier. Het perceel voor gekleurd papier werd wegens de geringe vraag niet meer opgenomen in het aanbod.

Binnenkort vindt u  hier de volgende documentatie:

  • Samenwerkingsovereenkomst Haviland
  • Ontwerpbeslissing gemeenteraad
  • Projectfiche 2020 
  • Meer informatie over de prijslijst, technische fiches en de bestelprocedure kan opgevraagd worden via communicatie@haviland.be

Het doel van deze samenaankoop is om de kosten van de papierprijzen te drukken en de gemeenten te ‘ontzorgen’ in het uitschrijven van een openbare aanbesteding. Intekenen op deze groepsaankoop is voor onze vennoten gratis.

In 2019 namen 19 gemeenten deel aan deze groepsaankoop. Daarnaast maken ook Havicrem en Intradura gebruik van deze groepsaanbesteding.

Kaart_preview8.png