Welke ondersteuning biedt Haviland aan haar vennoten?

Het team informatieveiligheid & DPO van Haviland ondersteunt de aangesloten lokale besturen bij:
 

 • Het ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent en DPO voor uw bestuur *
   
 • Het opstellen van een informatieveiligheidsplan, bestaande uit:
  • Een nulmeting waarbij de huidige situatie in kaart gebracht wordt
  • Een risicoanalyse waarbij nagegaan wordt wat de grootste risico’s zijn
  • Op basis van de nulmeting en de risicoanalyse wordt vervolgens een op maat gemaakt veiligheidsplan opgesteld voor de komende twee jaar. Hierbij worden de grootste risico’s eerst aangepakt.
  • Structurele begeleiding en nauwgezette opvolging bij het uitvoeren van het veiligheidsplan
    
 • Begeleiding bij de implementatie van GDPR, met onder andere:
  • Het opstellen van een verwerkingsregister voor persoonsgegevens
  • Opstellen van verwerkingscontracten voor leveranciers die persoonsgegevens verwerken
  • Opstellen van een procedure ingeval een datalek zich heeft voorgedaan
  • Bewustmaking in de organisatie via bv. een workshop over een goed paswoordbeleid

  •  
 • Een professionele aanpak:
  Doordat onze consulenten fulltime aan de slag zijn bij verschillende besturen krijgen ze de kans om een grote expertise en ervaring op te bouwen. Onze consulenten werken ook op een continue basis hun kennis bij.
   
 • Maximale aanwezigheid voor een beperkte kostprijs:
  Aangezien onze consulenten centraal aanspreekpunt zijn voor uw bestuur, komen ze zo vaak mogelijk langs. Dit gebeurt op basis van een vooraf aantal afgesproken uren aangepast aan de noden van de organisatie.
   
 • Een nauwe samenwerking met de ICT-dienst om de vooropgestelde doelen te realiseren