ALLES OVER COVID-19 VOOR LOKALE BESTUREN

Evaluatietool: Neem je best een zelftest af?

Om huisartsen en wachtposten te ontlasten van vragen over testing, stelt de FOD Volksgezondheid een evaluatietool ter beschikking.

Via een korte vragenlijst kan je zo zelf nagaan of een (zelf)test zinvol is. 
De antwoorden op deze vragenlijsten worden niet opgeslagen. 

Opgelet! Een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts.

De vragenlijst vindt u hier.

Sinds het begin van de corona-uitbraak melden heel wat mensen zich aan als vrijwilliger. Ook wie geen medische achtergrond heeft kan zich opgeven. Om dat vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk te koppelen aan de noden van de zorginstellingen, schakelt de Vlaamse overheid nu het nieuwe vrijwilligersplatform ‘Help de helpers’ in. 

  • Zorginstellingen kunnen er snel en gericht op zoek gaan naar vrijwilligers voor zowel medische, administratieve als logistieke ondersteuning
  • Vrijwilligers kunnen zich vanaf nu rechtstreeks via het platform aanmelden en registreren.