Bermenbeheer (maaien van bermen)

Bermenbeheer

Grasbermen hebben onderhoud nodig en worden doorgaans één tot twee keer per jaar gemaaid. Vooral bij gemeenten met veel grasbermen kruipt veel tijd in het onderhoud van de graskanten. De bermen worden gemaaid op afroep of via een bermbeheerplan. In het laatste geval wordt het maaien van enkele of alle bermen uitbesteed en worden deze conform het beheerplan gemaaid (jaarlijks, 2 x per jaar, …).

Geïnteresseerde gemeenten kunnen een uitgebreide projectfiche en meer info telefonisch of via mail opvragen. Dit jaar kan nog ingestapt worden voor het maaien van bermen op afroep.

Deelnemende gemeenten: Dilbeek en Liedekerke.