Burgemeestersconferentie 18/05/2022

Burgemeestersconferentie 2021

Intercommunale Haviland en Toekomstforum Halle-Vilvoorde nodigen u graag uit voor de Burgemeestersconferentie op woensdag 18 mei 2022

We diepen het thema 'regiovorming' en de invulling ervan in onze 'Centrumregio Halle-Vilvoorde' verder uit (zie Burgemeestersconferentie 30.03.2022). De autoriteit op dit vlak, prof. dr. Filip De Rynck, deelt zijn inzichten met ons en verduidelijkt het inhoudelijke kader. Zo vertrekken we met de juiste verwachtingen en met een helder beeld van de kansen en valkuilen.

In een tweede deel is het aan jullie. Dan gaan we aan de slag rond de strategische aanpak voor onze Centrumregio. We vertrekken vanuit de gemeenschappelijke prioriteiten - die u hier bij inschrijving doorgeeft - en bepalen dan samen de strategische vertaling ervan op niveau van de hele centrumregio én op niveau van de verschillende subregio's. Jullie inbreng is hier dus noodzakelijk!

We eindigen finaal met de krijtlijnen van een plan van aanpak, met een versterkt onderling en extern draagvlak en een werkbare ondersteuning van de regiowerking op diverse niveaus. Een concreet traject voor regiovorming dus, met het oog op de Vlaamse en federale verkiezingen van 2024.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen!

Programma
10.00u Onthaal
10.30u Verwelkoming
10.40u

Inleiding
Voorzitter Koen Van Elsen (Toekomstforum Halle-Vilvoorde)

10.50u Regiovorming in Halle-Vilvoorde
Inzichten over regiovorming in Halle-Vilvoorde en de 'centrumregio'-aanpak
De Vlaamse context, randvoorwaarden, kansen & bedreigingen
Prof. dr. Filip De Rynck (UGent)
11.20u Q & A | Conclusies
Jo Discart (Toekomstforum Halle-Vilvoorde)
11.45u Plenair debat: Regionale prioriteiten en gezamenlijke 'werven'
Bespreking van de prioritaire thema's in regio Halle-Vilvoorde
Verdieping per thema in kleinere werkgroepjes
12.15u Conclusies | Voorstel actieplan
12.30u

Organisatie lokale burenbemiddeling
Marleen Piccard en Stina Smets (provincie Vlaams-Brabant)

13.00u Netwerklunch

 

Over prof. dr. Filip De Rynck

Filip De Rynck is hoogleraar bestuurskunde aan de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksdomeinen situeren zich in hoofdzaak op het niveau van de lokale besturen, in het bijzonder de binnenlandse bestuursorganisatie van ons land, burgerparticipatie, beleidsnetwerken en het functioneren van stadsbesturen in het kader van stedenbeleid in Vlaanderen. In het kader van de bestuurlijke organisatie heeft hij bijzondere aandacht voor wat zich op het bovenlokale of gebiedsgerichte niveau in Vlaanderen afspeelt. 

Documentatie

Na afloop van de Burgemeestersconferentie kan u hier het documentatieoverzicht terugvinden. 

Vragen of meer info?
Jo Discart
Stafmedewerker
016 26 74 42
0494 86 71 00
Kris Timmermans
Coördinator communicatie
Praktische info
  • Tijdstip:  woensdag 18 mei 2022, 10.00u - 14.00u
  • Locatie (*) :  GC De Melkerij, Brusselsesteenweg 3, 1980 Zemst
  • Na de conferentie ontvangt u alle presentaties en documentatie
  • Alle geldende coronamaatregelen worden in acht genomen

* Voorlopig gaan we uit van een fysieke bijeenkomst, uiteraard met inachtname van de nodige COVID-maatregelen. Ingeval de situatie wijzigt en een fysieke bijeenkomst niet langer is toegestaan, dan zullen wij u tijdig verwitten dat dit programma zich naar een virtueel platform verplaatst.

Save the date!

In 2022 vinden de andere Burgemeestersconferenties plaats op:

Hou deze data alvast vrij in uw agenda!

Een samenwerking van:

  Een samenwerking van Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Haviland en provincie Vlaams-Brabant