Cambio autodelen van start in Machelen

  • 27 september 2021

Vandaag werd het startschot gegeven voor cambio autodelen in Machelen. Cambio autodelen is een flexibele formule waarbij aan het gemeentehuis van Machelen dag en nacht auto’s klaar staan voor de gebruikers. Zowel particulieren als organisaties en bedrijven zullen van dit deelsysteem gebruik kunnen maken. Maar ook het gemeentepersoneel voor hun dienstreizen.

 

Persmoment e-deelwagens Machelen 01

Van links naar rechts: Johnny Van Bavegem (PajoPower), An Verspecht (Klimaatpunt), Steve Claeys (burgemeester Machelen), Hans Van Thienen (Haviland), Marc Okhuijsen (DeelDeZon), Magda Geeroms (schepen Machelen)

 

Bewoners die niet elke dag gebruik maken van de wagen, kunnen in Machelen een auto uitlenen via het autodeelsysteem cambio. Cambio autodelen valt best te vergelijken met een uitleendienst, maar dan niet voor boeken of DVD’s, maar voor auto’s.  Wie bij cambio aangesloten is kan een auto reserveren voor de periode dat hij/zij er één wil, op het moment dat hem/haar het best uitkomt. Een cambio-gebruiker betaalt in functie van het gebruik (tijd en kilometers) en kan dus heel wat geld uitsparen als de auto slechts sporadisch gebruikt wordt. Van de wagens zelf (onderhoud, keuring, administratie, ...) hoeft men zich niks aan te trekken, cambio zorgt voor alles. Kortom: ideaal voor wie weinig rijdt ... of als alternatief voor de vaak minder gebruikte 2e wagen.

Geert Gisquière (cambio): “Cambio is financieel echt interessant voor wie weinig met de wagen rijdt. Brandstof, pechverhelping, verzekering: bij cambio is alles in de prijs inbegrepen. Kijk even op de kilometerteller van je auto en maak de berekening. Rij je weinig, dan zal je snel zien dat autodelen je heel wat geld kan besparen. Of misschien vormt cambio wel een interessant alternatief voor de 2e wagen in het gezin? Meer dan 50.000 mensen zijn al van de voordelen overtuigd in België, we hopen dat ook de inwoners van Machelen enthousiast zullen gebruik maken van deze gedeelde auto’s.”

Steve Claeys (burgemeester): "Wie in Machelen wil autodelen, kan terecht op het ophaalpunt aan het gemeentehuis. Er wordt gestart met 2 volledig elektrische wagens, maar met de bedoeling dit aanbod verder uit te breiden in functie van het gebruik. Als gemeente ondersteunen we deze dienst. Het initiatief komt immers tegemoet aan de lokale parkeerdruk (één cambio-wagen vervangt immers minstens 8-12 particuliere wagens in de buurt) en draagt mee een steentje bij tot een verminderde milieubelasting.”

 

Persmoment e-deelwagens Machelen 04

Zonnestroom en groepsaankopen

Het unieke aan deze deelwagens in Machelen is bovendien dat ze zoveel mogelijk op zonnestroom rijden. Dit is mogelijk dankzij de verbinding van zonnepanelen met een slimme laadpaal, die de auto oplaadt door het beïnvloeden van de laadsnelheid en het tijdstip van laden (smart charging) wanneer veel zonne-energie voorhanden is. 

Pajopower-voorzitter Noël Sissau: "Deze zonnepanelen, die door de burgercoöperatie PajoPower met investeringsgeld van de burger zijn geplaatst op het dak van het gemeentehuis van Machelen, staan tegelijkertijd ook in voor een deel van het energieverbruik van het gemeentehuis. En dankzij de vernieuwende technologie van een terugleverende laadpaal, zal één van de deelwagens in Machelen ook energie kunnen teruggeven aan het gebouw op het moment dat de auto de energie niet onmiddellijk nodig heeft. Zo wordt onderzocht welke rol de elektrische wagen kan hebben in de opslagcapaciteit van zonne-energie maar ook in het stabiliseren van het elektriciteitsnet op piek- en dalmomenten."


Hiervoor wordt samengewerkt in het project DeelDeZon – een project tussen zowel Belgische als Nederlandse partners, waar Klimaatpunt vzw in onderaanneming werkt voor PajoPower.

Intercommunale Haviland organiseerde de aanbesteding waarmee het elektrisch autodelen en de zonnepanelen met burgerparticipatie tot stand kwamen. Milieudeskundige Hans Van Thienen (Haviland): "Net als Machelen staan alle lokale besturen voor grote uitdagingen om duurzame doelstellingen te halen. De inzet van elektrische deelwagens en hernieuwbare energie in gemeentegebouwen is dan een belangrijk sluitstuk voor een actief lokaal klimaatbeleid. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de doelen van het nieuwe Vlaamse Energie- en Klimaatpact komen zo een flinke stap dichter."

Lees hier het volledige persbericht

Meer informatie

Voor meer informatie over cambio autodelen kan men terecht bij cambio op nummer 09 242 32 15 of op www.cambio.be.

Inwoners van Machelen kunnen ook langskomen op een infomoment op dinsdag 28 september (20 u.) op het gemeentehuis in Machelen of op het digitale infomoment op donderdag 7 oktober (20 u.) – deelname gratis en vrijblijvend. Inschrijven via cambio.be/machelen.