Groepsaankopen

Om onze gemeenten bij staan in groepsaankopen hebben wij een aankoopcentrale opgericht. Onder deze aankoopcentrale vallen alle groepsaanbestedingen uit het overzicht hieronder.

De voordelen van groepsaankopen via Haviland:

  • Een kwalitatieve en een financiële meerwaarde;
  • Efficiëntiewinsten ten voordele van de lokale besturen;
  • Expertise-uitwisseling tussen de deelnemende vennoten.
Kaart_Overzicht deelnemende gemeenten