Duurzaam fietsbeleid motiveert fietsgebruik

Campagnebeeld_Fietscirculatieplan

De fiets won de voorbije maanden flink aan populariteit als gevolg van de coronacrisis. Wat opvalt, ook na de versoepeling van de lockdown-maatregelen blijft de fiets populair. Tot voor kort koos echter slechts 12,5% van de Vlamingen voor de fiets om zich te verplaatsen. Met slechts 13,5% scoort het woon-werkverkeer niet veel beter. Een gebrek aan comfort door de slechte staat van fietspaden, onveilige verkeerspunten blijken de belangrijkste oorzaken.

Fietsrapport streng voor Vlaams-Brabantse gemeenten

Lokale besturen in onze regio hebben echter nog heel wat bij te benen, blijkt uit het recent gepubliceerde Fietsrapport. Heel wat gemeenten scoren een onvoldoende, en velen blijven onder het Vlaamse gemiddelde (61/100). Een pijnpunt bij veel gemeenten is de veiligheid van de fietsroutes van en naar school. Ook op vlak van infrastructuur kan het beter. De gemeente Asse geeft alvast aan dat ze de achterstand wegwerken door o.a. de schoolomgevingen veiliger te maken. In 11 van hun gemeentescholen zal binnenkort de fietsregistratietool uitgerold worden.

Positief fietsbeleid creëert meerwaarde

Lokale besturen kunnen de populariteit van dit duurzame vervoersmiddel stimuleren door het voeren van een positief en vooruitstrevend fietsbeleid op zowel korte als lange termijn. Een fietscirculatieplan uitwerken dat kan leiden tot een veilige en comfortabele fietsomgeving in en tussen de aanwezige dorpskernen. Bijgevolg zal ook het aantal fietsverplaatsingen stijgen. Dat de baten opwegen tegenover de kosten bewees een recente casestudie in Brugge. 

Het aanleggen van een fietsstraat, ontbrekende fietsverbindingen of herinrichting van weginfrastructuur kunnen hierin een belangrijke rol spelen. De stad Halle gaf recent alvast het goede voorbeeld, en vormt haar binnenstad om tot 1 grote fietsstraat.

Casestudie kosten-baten

Naar aanleiding van een casestudie in de gemeente Brugge bleek dat de maatschappelijke baten 1,5 keer groter waren dan de kosten. Bij het vernieuwen van een fietsverbinding werd een analyse gedaan van ongevallendata van de politie, metingen van de luchtkwaliteit en het effect op de doorstroming en de reistijden via De Lijn.

Dit kan een interessante motivator zijn voor gemeenten om te investeren in een fietscirculatieplan en bijgevolg fietsinfrastructuur.

Lees meer over het voorbeeldproject

Aanspreekpunt
Team milieu
02 467 11 57