GAS 1-2-3

Voor welk overtreding kan ik dit soort GAS-boete krijgen?

Je riskeert zo'n GAS-boete als je:

  • de openbare veiligheid, rust en gezondheid in gevaar brengt;
  • openbare overlast veroorzaakt;
  • of wanneer je de regels omtrent blauwe zone, betalend parkeren, bewonersparkeren niet respecteert.

De bepalingen hierover kan je terugvinden in de politieverordening van de gemeente waar de inbreuk werd begaan. 

Voorbeelden zijn onder andere: sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, parkeren in een blauwe zone, ...

Wat is de sanctie voor deze soort GAS-boete?

De sanctie is meestal een geldboete van maximaal € 350 (of € 175 voor minderjarigen).

De sanctionerend ambtenaar heeft een beoordelingsvrijheid en legt een sanctie op die proportioneel is in functie van de zwaarte van de feiten en eventuele herhaling.