GAS 4

Voor welk overtreding kan ik dit soort GAS-boete krijgen?

Een GAS 4-boete kan worden opgelegd bij sommige inbreuken op stilstaan en parkeren en het negeren van de verkeersborden C3 & F103, die zijn vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Voorbeelden zijn onder andere: parkeren op het voetpad, te dicht parkeren bij een oversteekplaats voor voetgangers, parkeren binnen een woonerf,…

Wat is de sanctie voor deze soort GAS-boete?

Afhankelijk van de overtreding bedraagt deze geldboete € 58 of € 116. Deze bedragen zijn wettelijk bepaald, de sanctionerend ambtenaar kan hier niet van afwijken.

Heb je een vraag over je GAS-dossier of over een betaling? Via dit online formulier krijg je het snelst een antwoord op je vraag. Zorg ervoor dat je het volledige dossiernummer opgeeft, zo vinden onze medewerkers snel jouw dossier terug.

Je hebt steeds de mogelijkheid om verweer in te dienen voor een boete die je hebt ontvangen. Je kan bij het indienen van een verweer daarbij aanduiden of je de boete wel of niet betwist.

Ondervind je moeilijkheden bij het invullen van het online formulier? We voorzien nog steeds de mogelijkheid om jouw vraag of verweer via de klassieke weg per post te versturen. De papieren versie kan je hieronder downloaden.