GAS 5

Voor welk overtreding kan ik dit soort GAS-boete krijgen?

Elk lokaal bestuur heeft sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te sanctioneren met GAS-boetes. Het decreet riep een nieuwe GAS-procedure (GAS 5) in het leven naast de bestaande GAS-procedures. Het is de wegverkeerswet die bepalend is voor de GAS 5. Als een stad of gemeente opteert voor GAS 5, zullen die snelheidsovertredingen volledig uit het strafrecht worden gehaald.

Een GAS 5 boete kan worden opgelegd wanneer :

  • De overtreding plaatsvindt op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is (ongeacht wie de wegbeheerder is)
  • De overtreding maximaal 20 km/u te veel bedraagt (bovenop de technische correctie van 6 km)
  • De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) 
     

 

Heb je een vraag over je GAS-dossier of over een betaling? Via dit online formulier krijg je het snelst een antwoord op je vraag. Zorg ervoor dat je het volledige dossiernummer opgeeft, zo vinden onze medewerkers snel jouw dossier terug.

Je hebt steeds de mogelijkheid om verweer in te dienen voor een boete die je hebt ontvangen. Je kan bij het indienen van een verweer daarbij aanduiden of je de boete wel of niet betwist.

 

Ondervind je moeilijkheden bij het invullen van het online formulier? We voorzien nog steeds de mogelijkheid om jouw vraag of verweer via de klassieke weg per post te versturen. De papieren versie kan je binnenkort hieronder downloaden.