Groepsaankoop Bermenbeheer

Bermenbeheer

Grasbermen hebben onderhoud nodig en worden doorgaans 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. Voor het maaien van bermen kunnen gemeenten een beroep doen op de door Haviland aangestelde aannemer.

Twee vennoten maken in 2019 gebruik van deze groepsaankoop.