Groepsaankoop Koud asfalt

Coverbeeld groepsaankoop koud asfalt

Haviland treedt op als aankoopcentrale voor het afsluiten van een overheidsopdracht met een leverancier voor het leveren van koud asfalt. In het depot van Mobilmat kunnen de gemeenten koud asfalt afhalen om kleine herstellingswerken aan de wegenis uit te voeren.

In 2021 hebben 13 gemeenten gebruik gemaakt van deze groepsaankoop. 

Praktische info

De raad van bestuur heeft op 20 december 2021 de opdracht gegund aan leverancier Mobilmat nv uit Brugge als laagste regelmatige bieder. De opdracht begint op 1 januari 2022 en wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar, tot 31 december 2021. 

Aangezien het depot van de leverancier zich in Brugge bevindt zetten we dit jaar meer in op levering dan afhaling.

Voor de coördinatie van bestelling en/of levering van het koud asfalt kan je contact opnemen met de dienst "gedeelde diensten" via 02 466 51 00 of per e-mail naar koudasfalt@haviland.be.