Groepsaankoop Onderhoudswerken

Icoon wegen en onderhoud

Sinds 2014 organiseert Haviland een groepsaanbesteding voor haar vennoten voor onderhoudswerken
aan beton- en bitumineuze verhardingen. We stellen jaarlijks een toename van de te herstellen oppervlakte/straten vast. Hierdoor neemt de interesse van aannemers toe en dalen de eenheidsprijzen. Dit komt uiteraard de vennoten ten goede.

Ook in 2018 hebben zes gemeenten deelgenomen voor een totaalbedrag van ruim € 920.000 waarbij een opsplitsing tussen de vier verschillende technieken is doorgevoerd:

  1. asfalt- en betonwerken,
  2. bestrijkingen en slemafdichtingen,
  3. (her)aanleg van voetpaden, en
  4. voegvullingen cementbetonverhardingen.