Groepsaankoop Strooizout

Icoon strooizout

Haviland organiseert als aankoopcentrale een aanbesteding voor de levering van chemische smeltmiddelen voor gladheidbestrijding in de winterperiode – dienstjaar 2020/2021 voor de vennoten. We leggen daarbij sterk de nadruk op de tijdige levering, aangezien dat ook betekent dat er tijdig kan gestrooid worden.

Het aanbod is sinds vorig dienstjaar uitgebreid met strooizout voor de aanmaak van pekel.

De winter van 2019-2020 was uitzonderlijk warm, en telde bijzonder weinig vries- of sneeuwdagen. Logischerwijs werd er dan ook minder strooizout besteld. Negen gemeenten maakten gebruik van deze dienstverlening, en in totaal werd er ± 400 ton strooizout geleverd.  

De winterperiode 2018-2019 daarentegen was zeer koud. 25 gemeenten maakten toen gebruik van deze groepsaankoop, en in totaal werd er 2 544,10 ton strooizout geleverd.

Praktische info

De raad van bestuur heeft op 30 september 2020 de opdracht gegund aan leverancier K+S Benelux nv uit Diegem als laagste regelmatige bieder.

De opdracht begint op 2 november 2020 en wordt afgesloten voor een periode van 6 maanden. Het strooizout zal bij de leverancier ter beschikking blijven tot uiterlijk 30 april 2021.

Voor de coördinatie van afhaling en/of levering van het strooizout kan je contact opnemen met Mark Sevenants via 02 467 11 46 of 0478 36 33 30, of per mail naar zout@haviland.be.


Download hier de beslissingen (2020):

doc bestand20xxxx_(principe)Ontwerpbeslissing CBS_mandaat HAVILAND-strooizout.doc (49 kB)

doc bestand20xxxx_Overeenkomst samenaankoop aankoopcentrale strooizout.doc (820 kB)