Groepsaankoop Strooizout

Strooizout.png

Haviland organiseert als aankoopcentrale een aanbesteding voor de levering van chemische smeltmiddelen voor gladheidbestrijding in de winterperiode – dienstjaar 2021/2022 voor de vennoten. We leggen daarbij sterk de nadruk op de tijdige levering, aangezien dat ook betekent dat er tijdig kan gestrooid worden.

Het aanbod is sinds dienstjaar 2020/2021 uitgebreid met strooizout voor de aanmaak van pekel.

De winter van 2019-2020 was uitzonderlijk warm, en telde bijzonder weinig vries- of sneeuwdagen. Logischerwijs werd er dan ook minder strooizout besteld. Negen gemeenten maakten gebruik van deze dienstverlening, en in totaal werd er ± 400 ton strooizout geleverd.  

Door een stevige winterprik eind 2020 maakten 23 gemeenten gebruik van onze dienstverlening. In totaal werd er zo’n 2.400 ton strooizout verkocht tijdens de winterperiode 2020-2021. 

Praktische info

De raad van bestuur heeft op 6 september 2021 de opdracht gegund aan leverancier K+S Benelux nv uit Diegem als enige regelmatige bieder.

De opdracht begint op 2 november 2021 en wordt afgesloten voor een periode van 6 maanden. Het strooizout zal bij de leverancier ter beschikking blijven tot uiterlijk 30 april 2022.

Voor de coördinatie van afhaling en/of levering van het strooizout kan je contact opnemen met Mark Sevenants via 02 467 11 46 of 0478 36 33 30, of per mail naar zout@haviland.be.

NIEUW

Om in te schrijven op de samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking met Haviland wordt er voor de komende winterperiode niet meer met een samenwerkingsovereenkomst gewerkt.