Handhaving Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Koterij.jpg
Aanspreekpunt
Dienst RO-handhaving

Een goed omgevingsbeleid start en stopt bij de handhaving ervan.

Het consequent opvolgen en zo nodig afdwingen van voorwaarden, voorschriften en verordeningen is essentieel om onze leefomgeving (de gewenste) vorm te geven en toekomstgericht te versterken.

Omgevingsamtenaren of ander gemeentepersoneel krijgen dit vaak bovenop hun bestaande takenpakket, waardoor het niet altijd evident is om een optimale dienstverlening te bieden.

Haviland kan de lokale besturen hierin ondersteunen door enerzijds de eigen gemeentelijke diensten bij te staan, en anderzijds te ontzorgen door een intergemeentelijke verbalisanten/of stedenbouwkundig inspecteur ter beschikking te stellen.

Ontdek er meer over in de projectfiche!