Herbestemming kerken

Kerken_alternatieven
Meer info over herbestemming
Jeroen Wouters
Teamleider GBW&I

Kerkgebouwen hebben heel wat potentieel: het zijn vaak beeldbepalende, centraal gelegen en grote gebouwen.

Iedere gemeente in Vlaanderen staat voor de opdracht om een toekomstvisie voor de parochiekerken op zijn grondgebied uit te werken. Aspecten als de waarden van de parochiekerk als gebouw, de architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de mogelijkheid tot compartimentering, de ruimtelijke omgeving, het actuele gebruik, het mogelijke mede- of hergebruik, de interesse van andere actoren,… moeten hierbij worden meegenomen.

Om onze gemeenten hierbij te helpen bieden wij volgende dienstverlening aan: 

  • Haviland als regisseur van het kerkenbeleidsplan in samenwerking met CRKC;
  • Opmaak haalbaarheidsstudie in samenwerking met Projectbureau Herbestemming; 
  • Projectbegeleiding neven- of herbestemming.
     
Inspiratie nodig? Bekijk deze voorbeelden uit binnen- en buitenland