Inhuldiging Vlaamse Staak 30/11/2021

Banner Inhuldiging Vlaamse Staak 30 november 2021

Bedrijvenzone Vlaamse Staak neemt een vliegende start!

Dit nieuwe duurzame, innovatieve en toekomstgerichte lokaal bedrijventerrein kwam tot stand door een samenwerking tussen gemeente Opwijk, intercommunale Haviland en POM Vlaams-Brabant.

Sleutelwoorden bij de ontwikkeling waren duurzame energie, landschap en water. Tijdens de inhuldiging lichten de verschillende projectpartners hun visie toe. Hieronder leest u alvast een voorsmaakje. 

In het licht van de huidige coronamaatregelen, vervangen we de geplande netwerkreceptie noodgedwongen door een smakelijk alternatief dat u kan meenemen. We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen!

Duurzaam en innovatief energieconcept

Lokale productie, distributie en verbruik van energie zijn essentieel voor het realiseren van de energietransitie. Onder begeleiding van FLUX50, de speerpuntcluster voor energie in Vlaanderen, werden een aantal pilootprojecten opgezet. Een ervan is het bedrijventerrein Vlaamse Staak, waar men gekozen heeft voor een duurzaam energieconcept waarbij de distributie van aardgas als fossiele brandstof niet meer opgenomen werd.

Wattson rolde een concept uit waarbij bedrijven lokaal energie opwekken via fotovoltaïsche panelen en worden voorzien van warmte op basis van een warmtepomp. Van zodra er al een groot aantal bedrijven actief zijn op de Vlaamse Staak, wil Wattson nog een stap verder gaan door ook extra hernieuwbare energie op de site te installeren om zo de duurzaamheid van de Staak verder te verhogen. 


Luchtfoto Vlaamse Staak
Bedrijven binnen de bedrijvenzone genieten eveneens de mogelijkheid om aan te sluiten op een innovatief LEC (Local Energy Community). Dit systeem maakt – van zodra de wetgeving dit toelaat – de uitwisseling van energie(overschotten) tussen de zetelende bedrijven binnen de bedrijvenzone mogelijk in functie van een optimale energiepolitiek. Op deze manier stappen bedrijven die investeren in de Vlaamse Staak in een project dat futureproof is.

In samenwerking met Wattson, Th!nk E, Flux 50, Powerdale NVA/SA, met steun van de Vlaamse Overheid en Interreg Vlaanderen-Nederland.

Water

Door de uitrol van een collectief waterbeheersysteem behouden de individuele bedrijfskavels hun maximale bebouwbaarheid.

Vlaamse Staak Opwijk 07
Landschap

Een landschappelijke groenbuffer met aansluitend buurtpark zorgt voor de inpassing van de bedrijvenzone in de woonomgeving. Het buurtpark werd – onder begeleiding van Regionaal Landschap Brabantse Kouters - vóór en in samenspraak mèt de lokale inwoners en verenigingen ontworpen en gerealiseerd.

Bedrijvenzone Vlaamse Staak Opwijk
Praktische info
 • Tijdstip: dinsdag 30 november 16.30u - 18.00u
 • Locatie (*) :  Védébé Studiebureau | Vlaamse Staak 14 | 1745 Opwijk
 • Voor deze inhuldiging hebt u een Covid Safe Ticket nodig. 
 • Lees hier meer over de coronamaatregelen die we in acht nemen


* Voorlopig gaan we uit van een fysieke bijeenkomst, uiteraard met inachtname van de nodige COVID-maatregelen. We houden u op de hoogte van mogelijke wijzigingen indien de maatregelen verstrengd worden. 

Coronamaatregelen

Deze inhuldiging kan doorgaan indien we enkele coronamaatregelen respecteren:

 • het dragen van een mondmasker is verplicht, ook binnen.
 • bij de toegang volgt een controle van het Covid Safe Ticket.
 • de inhuldiging gaat zittend door, de stoelen blijven minimum 1,5m uit elkaar.
 • we vragen om te allen tijde 1,5m afstand te houden van elkaar.
 • er wordt voldoende ventilatie voorzien in de zaal.
 • de netwerkreceptie wordt vervangen door een smakelijke goodiebag.
Covid Safe Ticket

Voor deze inhuldiging hebt u een Covid Safe Ticket (CST) nodig. Dit toont u, samen met uw identiteitskaart, bij de toegang. 

Hoe wordt het CST gecontroleerd?
 • Het CST wordt gescand met de CovidScanBE-app. 
 • U kan het CST meebrengen aan de hand van de CovidSafe app (op smartphone) of geprint op papier of als download-pdf. 
 • Het CST wordt puur ter controle gescand. Er worden geen gegevens gedeeld met of opgeslagen door Haviland of door de projectpartners.

Hoe vraag ik mijn Covid Safe Ticket aan?
Hoeveel kost een CST?

Het CST is gratis.

Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro als je ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Opgelet: de organisatie voorziet zelf geen testen voor bezoekers. Wilt zich op voorhand laten testen, dan vindt u hier meer info.

Moet u nog een mondmasker dragen bij gebruik CST?

Ja. Het mondmasker is verplicht, ook tijdens de inhuldiging en ook binnen in de locatie. 
 

Vragen of meer info?

Ilse Demeulenaere
Projectmanager
ilse.demeulenaere@pomvlaamsbrabant.be
016 26 71 94
0473 79 06 92

Veerle Verhaegen
Coördinator Informatiebeheer
veerle.verhaegen@opwijk.be
052 36 51 10

 Kris Timmermans
 Communicatie
 kris.timmermans@haviland.be
 02 467 11 00
 0496 75 14 67