Inspiratiesessie Onderhandelingsstedenbouw 'Ruimte voor dialoog'

Inspiratiesessie Onderhandelingsstedenbouw 2021

Hoe omgaan met de steeds complexere ruimtelijke uitdagingen die een lokaal bestuur voorgeschoteld krijgt? En hoe de (schijnbare) knoop ontwarren tussen economische en maatschappelijke meerwaarde?

De oplossing ligt vaak in een uitvoerige dialoog met alle actoren. Uitgaan van raakpunten en niet van verschillen: in deze 'onderhandeling' is het mogelijk om met geven en nemen een gemeenschappelijk doel te bereiken: een ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling met duidelijke meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Benieuwd? In deze inspiratiesessie hoort u de invalshoek en succesverhalen van verschillende actoren. We verzamelen in het gloednieuwe en heel toepasselijke CC De Krop in Kampenhout - een mooi resultaat van visievorming en het 'Kleur mee de toekomst' participatietraject van de gemeente.

Welkom!

Praktische info
  • Tijdstip: vrijdag 13 mei 2022
  • Locatie (*) :  Cultuurcentrum De Krop | Dorpsstraat 9B | 1910 Kampenhout
  • Deelnameprijs: 40 euro excl. btw
  • Na deelname ontvangt u een factuur via mail
  • Inschrijven kan hier.
  • Alle geldende coronamaatregelen worden in acht genomen
Coronamaatregelen

Deze inspiratiesessie gaat door met respect voor de geldende coronamaatregelen:

  • de inspiratiesessie gaat zittend door, de stoelen blijven minimum 1,5m uit elkaar.
  • we vragen om zoveel mogelijk 1,5m afstand te houden van elkaar.
  • de theaterzaal heeft een CO2-meter en wordt voldoende geventileerd.
Vragen of meer info?
Wouter Roesems
Coördinator Ruimtelijke Ordening
Programma

Moderator: Tom Lagast (Space-Lab)

09.00u

Onthaal met koffie(koek)
09.30u

Verwelkoming en intro
Jan Nijs - IGEMO

09.45u

Visievorming centrum Kampenhout - case ad HoK Kwaliteitskamer
Burgemeester Kris Leaerts | Gemeente Kampenhout

10.00u Intermezzo - Q&A begeleid door moderator
10.10u Ontwerper aan het woord
Dirk De Loecker | Plan+
10.25u Intermezzo - Q&A begeleid door moderator
10.30u Ethische vastgoedontwikkelaar aan het woord
Toon Manders | Miss Miyagi
11.10u Intermezzo - Q&A begeleid door moderator
11.15u Koffiepauze
11.30u

Lokaal bestuur aan het woord: gemeente Overijse
& Jo Decoster | Horizon+

12.10u Intermezzo - Q&A begeleid door moderator
12.15u Vastgoedrekenen
Kris De Langhe | Orientes
12.45u Intermezzo - Q&A begeleid door moderator
12.50u Samenvatting van de sessie + outro
13.10u Netwerklunch
ad hok

Onder de naam ad hoK of ‘Huis voor omgevingskwaliteit’ bundelen de streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland de krachten om hun lokale besturen actief te ondersteunen en te helpen met het realiseren van een kwalitatief ruimtelijk beleid.
 
Ad hoK heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Het initiatief wil lokale besturen ondersteunen bij het vorm geven van hun ruimtelijke visie bij stedenbouwkundige projecten, tevens wil het een platform zijn voor ambtenaren, schepenen en professionals om kennis uit te wisselen, te inspireren en op te leiden. Ad hoK bereikt zijn doelstellingen door een gelaagde aanpak te voorzien, die steunt op drie pijlers: adviseren, begeleiden en inspireren.

Maak kennis met de Kwaliteitskamer
ad HoK - Huis voor Omgevingskwaliteit is een samenwerking van:
ad Hok Kwaliteitskamer