Juridische dienst helpt gemeenten bij onteigeningen

  • 1 juli 2021
Eerste hulp bij onteigeningsprocedures

Lokale besturen moeten voor projecten op het openbaar domein vaak de nodige gronden kunnen verwerven. Als dat niet mogelijk is met een minnelijke verwerving, is er geen andere keuze dan een onteigeningsprocedure. Een populaire procedure is dit allerminst, zowel voor de betrokkenen als de gemeenten.

Om onze lokale besturen te ondersteunen en ontzorgen bij deze delicate kwestie bieden onze ervaren juristen ondersteuning waar nodig of begeleiden de onteigeningsprocedure van A tot Z. Gemeente Meise is het eerste lokale bestuur dat hiervoor onze hulp inriep.

Juriste Jasmine De Wachter: "Een onteigeningsprocedure is vaak even complex als delicaat. Daarom bieden we een brede dienstverlening die vennoten kunnen inzetten waar die het meest nodig is. Het kan gaan om concrete juridische vragen of procedurele ondersteuning, ook bij samenlopende procedures."

"We kunnen bovendien instaan voor de bemiddeling met eigenaars of de opmaak van de nodige documentatie, zoals het voorlopig of definitief onteigeningsbesluit en het nazicht van de onteigeningsplannen. Tenslotte kan er ook advies gegeven worden over eventuele verwante juridische takken zoals de pachtwetgeving of omgevingsrecht."

Aanspreekpunt
Juridische Dienst