Juridische dienst stelt zich voor

  • 10 september 2020

Sinds juni van dit jaar kunnen vennoten op eenvoudige en laagdrempelige manier advies of begeleiding vragen in onderstaande of andere rechtstakken. De lokale besturen worden namelijk geconfronteerd met de steeds toenemende complexiteit en juridisering van hun (kern)activiteiten. Ons team van ervaren juristen – elk met een eigen specialiteit – biedt hen hierin de nodige ondersteuning en begeleiding.

Maak kennis met het team

JT_An VDS.png Ann maakt al een aantal jaar deel uit van het team bestuurlijke handhaving. Juridische ondersteuning in het kader van GAS is dan ook haar specialiteit.
 
Wim vervoegde vorig jaar de Haviland-familie. Als advocaat in het administratief recht kwam hij voordien dagelijks in contact met de lokale besturen over heel Vlaanderen. "Ik zie mijn functie bij Haviland eigenlijk als een gelijkaardige dienstverlening, maar in een nog nauwere samenwerking met de besturen zelf." Hij zal zich dan ook focussen op overheidsopdrachten en lokaal bestuursrecht.  JT_Wim.png
JT_Jasmine.png Jasmine stapte recent over van de advocatuur naar onze intercommunale. Ze zal zich focussen op omgevingsrecht en overheidsopdrachten, en staat ook in voor de databank over deze domeinen. "Voorheen was ik advocaat bij de balie en miste ik het maatschappelijk engagement. De mogelijkheid om tot de maatschappij te kunnen bijdragen en de juridische dienst bij Haviland mee te kunnen uitbouwen heeft mij overtuigd om de overstap te maken naar de publieke sector."
 

Wat zien jullie als voornaamste troeven?

Jasmine: "Haviland is al tientallen jaren actief op het werkgebied van onze vennoten, waardoor onze diensten vanuit hun ervaring en technische expertise zeer pragmatische en concrete inzichten kunnen verschaffen bij het verlenen van juridische ondersteuning. Dat is echt een ongelofelijke troef. Daarnaast biedt het grote aantal vennoten het voordeel dat de opgedane kennis bij de ene vennoot onmiddellijk kan worden toegepast bij de andere vennoten, en omgekeerd. Gelet op het gegeven dat lokale besturen vaak met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd, verschaft dit veel voordelen."

Wim: "Meer dan bepaalde private dienstverleners is Haviland eigenlijk een verlengstuk van de gemeentelijke administratie. We kennen onze vennoten en de problematieken waarmee ze te maken krijgen."

Ann: "Bovendien houden we de dienstverlening graag heel bereikbaar en laagdrempelig. Om die reden kan je bij ons snel en makkelijk een online aanvraag indienen voor juridisch advies."

"Ook wie dringend advies nodig heeft kan bij ons terecht. Adviezen worden doorgaans behandeld in volgorde van ontvangst, maar een behandeling bij hoogdringendheid is mogelijk. Die wordt dan afgehandeld binnen de 2 werkdagen, op voorwaarde dat alle documenten zijn overgemaakt."

Op welke manier ontzorgen jullie de lokale besturen?

Het team biedt ondersteuning aan op 4 focusdomeinen
Overheidsopdrachten, Omgevingsrecht, Lokaal bestuursrecht en Wetgeving bestuurlijke handhaving. Concreet verschaffen ze daarbij juridisch advies en nazicht van documenten. Ze stellen ook, indien gewenst, bepaalde documentatie op.

Brede dienstverlening

Naast deze 4 focusdomeinen kunnen onze vennoten bij Haviland terecht met al hun juridische vragen (pacht, overeenkomsten, …). De dienstverlening kan heel breed gezien worden, gaande van het beantwoorden van concrete vragen tot het opstellen van documenten of het begeleiden bij bv. een gunningsprocedure.

Juridische actualiteit

Deelnemende vennoten zullen daarnaast regelmatig geïnformeerd worden over evoluties in regelgeving en rechtspraak. Jasmine, die de databank overheidsopdrachten en omgevingsrecht zal beheren, geeft enkele voorbeelden van zo’n recente evoluties in regelgeving en rechtspraak. Lees meer

Ga naar de website  |  Raadpleeg de projectfiche

Krijg je graag een persoonlijke toelichting? 

Ons juridisch team komt zich met plezier ter plaatse voorstellen.

Maak een afspraak