Kanaalroute-Zuid

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw willen werk maken van een fietssnelweg langs het kanaal. "Omdat de fietssnelweg over drie gemeenten loopt is één globale aanpak de meest efficiënte. Daarom schakelen we Haviland in als intercommunale.", zegt de schepen van Mobiliteit van de Stad Halle.

De populaire route is één van de vier prioritaire fietssnelwegen uit het geplande FietsGEN, een netwerk van fietssnelwegen in de Rand rond Brussel. De maatregelen die zullen uitgevoerd worden moeten de fietsroute langs het Kanaal Brussel-Charleroi van Halle naar Brussel nog aantrekkelijker maken.

Lees hieronder meer over de 11 knooppunten die we dit en volgend jaar aanpakken op dit traject.

Kanaalroute-Zuid
Projectcoördinatie
Team Infrastructuur
Kanaalroute-Zuid_Knooppunt1
Knooppunt 1 – Klabbeeksesteenweg – Dr. Spitaelstraat Lembeek

Op de Klabbeeksesteenweg ontbreken fietsvoorzieningen, hierdoor wordt een missing link gevormd in de fietssnelweg. De fietsers van het zuidelijk jaagpad komen dienen de weg over te steken. Hier is de zichtbaarheid ondermaats dus werd gekozen om een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen aan de zijde van de huizen. Alle fietsoversteken zullen gebeuren op een verhoogde inrichting, waardoor het voor de fietser veiliger wordt om de weg over te steken. De fietser op de fietssnelweg zal steeds zijn voorrang hebben op het gemotoriseerd verkeer.

Kanaalroute-Zuid_Knooppunt2
Knooppunt 2 – Malheidebrug Halle

De verknoping met de Malheidebrug ter hoogte van de fietsbrug over het kanaal is te smal en te steil om op een ordentelijke manier de fietssnelweg te kunnen bereiken. Er werd gekozen om een nieuwe, langere helling aan de noordzijde van de brug aan te leggen tussen de laatste woning en het kanaal.

Knooppunt 3 t.e.m. 6

De uitvoering van deze maatregelen staat even on hold wegens werken aan de Zuidbrug.

Meer info daarover vind je onder 'Knooppunt 11'.

Kanaalroute-Zuid_Knooppunt8
Knooppunt 7 & 8 – Felix Roggemanskaai

Langs de Felix Roggemanskaai is een dubbelrichtingsfietspad aanwezig ten oosten van de rijweg. Het fietspad is echter te smal om als volwaardig dubbelrichtingsfietspad te kunnen functioneren. Ook het niet vrijliggend en de slechte staat van het fietspad speelde een rol in de keuze om een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen de rijbaan en het kanaal te voorzien. Omdat hier een groot hoogteverschil is zal een betonnen keerwand geplaatst worden met een aansluiting op het kruispunt met de Porceleinstraat.

Knooppunt 9 – Kruispunt Waterloobrug - Alsembergsesteenweg

De connectie tussen de fietssnelweg en de Alsembersesteenweg is suboptimaal. De fietssnelweg loopt via het jaagpad onder de Alsembersesteenweg door. In het kader van de connectie met het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is een beveiliging van de oversteek over de Alsembergsesteenweg gewenst. Daarom zal het volledig kruispunt ten zuiden van de brug worden heraangelegd, met oog op de veiligheid van de fietser.

Kanaalroute-Zuid_Knooppunt10
Knooppunt 10 – Sashoek - Lot

Doordat hier een missing link is van het jaagpad is het voor een fietser een gevaarlijke situatie om de missing link te overbruggen. Fietsers moeten haaks de rijbaan verlaten in Sashoek om via het fietspad de oversteek over Stationsstraat – Laaklinde te bereiken. Men koos ervoor een aanleg van een dubbelrichtingsfietspad te creëren naast het kanaal. Zo wordt de continuïteit van de fietssnelweg geoptimaliseerd en het aantal conflictpunten met het gemotoriseerd verkeer beperkt. De fietsoversteek zal gebeuren op een verhoogde inrichting met slimme verkeerslichten, zodat de fietser veilig het kruispunt over kan.

Knooppunt 11 - Zuidbrug

De Vlaamse Waterweg start met de voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe Zuidbrug. Deze gloednieuwe brug zal de René Deboecklaan en de Suikerkaai verbinden met de Sint-Rochuswijk. Zij vervangt op termijn de nabijgelegen Bospoortbrug, die aan vervanging toe is en na de heraanleg enkel toegankelijk zal zijn voor voetgangers en fietsers. In een eerste fase zal er een tijdelijk jaagpad richting Lembeek aangelegd worden, omdat er ter hoogte van het jaagpad moet gewerkt worden aan het verstevigen van de kanaaloevers. Pas volgend jaar wordt effectief gestart met de bouw van de Zuidbrug.

Meer info over dit project

Kanaalroute-Zuid_Knooppunt12
Knooppunt 12 – Sasplein - Ruisbroek

De fietssnelweg kruist op deze locatie gelijkgronds, ter hoogte van de brug over het Kanaal. Aangezien een fietssnelweg steeds voorrang heeft zal dit verduidelijkt worden in het wegbeeld door de oversteekplaats verhoogd aan te leggen en voorzien van accentverlichting.