Lokale subsidies voor mobipunten

  • 12 oktober 2020

De Vlaamse regering voorziet deze legislatuur 105.400.000 euro voor de uitrol van 1000 mobipunten in een Hoppinjasje. Het grootste deel hiervan ligt langs gemeentewegen en valt daardoor onder de verantwoordelijkheid van de lokale besturen. Lokale besturen die een mobipunt in Hoppinstijl inrichten, kunnen een subsidie krijgen. Voor de aanleg van een interregionaal of regionaal mobipunt – aangeduid door de vervoerregio – wordt een tussenkomst voorzien van 50% van de kostprijs met een maximum van respectievelijk 500.000 tot 250.000 euro. De locaties op lokaal en buurtniveau worden door de gemeenten aangeduid, maar worden ook geïntegreerd in de regionale mobiliteitsplannen. Daarvoor is een subsidie voorzien van 100% van de kostprijs met een maximum van 50.000 euro voor lokale mobipunten en 25.000 euro voor mobipunten op buurtniveau.