Milieu - ondersteuning

De milieudienst ondersteunt de aangesloten besturen bij:

  • Adviesverlening bij concrete vergunningsdossiers
  • Opmaak vergunningsaanvragen voor gemeentelijke inrichtingen
  • Gemeentelijke taken inzake milieu, natuur, klimaat en duurzaamheid
  • Intergemeentelijke projecten (zie hieronder)
  • Uitwerken van specifieke gemeentelijk projecten
  • Info- en ervaringsuitwisseling
Intergemeentelijke projecten
Aanspreekpunt
Team milieu
02 467 11 57