Milieuhandhaving

Campagnebeeld _milieuhandhaving
Aanspreekpunt
Team milieuhandhaving

Ten gevolge van het milieuhandhavingsdecreet en uitvoeringsbesluiten werden met betrekking tot milieuhandhaving verplichtingen opgelegd aan de gemeenten. Zo moet elke gemeente een beroep kunnen doen op minstens één milieutoezichthouder. Voor gemeenten met meer dan 300 klasse 2-inrichtingen of meer dan 30.000 inwoners werd vastgelegd dat gemeenten een beroep moeten kunnen doen op minstens twee toezichthouders.

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen voorziet het decreet de mogelijkheid om intergemeentelijke toezichthouders aan te stellen. De intergemeentelijke toezichthouder heeft de nodige opleiding en erkenning genoten en staat garant voor een neutrale en deskundige aanpak van de toezichtstaken.

Vennoten kunnen ondersteuning krijgen van Haviland op 2 manieren:

  • ondersteuning aan de gemeentelijke toezichthouder,
  • of volledige ondersteuning op vlak van milieuhandhaving door het ter beschikking stellen van een intergemeentelijke toezichthouder aan gemeenten