Missie

Het is de missie van Haviland om de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde te bevorderen.

Visie

Haviland wil deze missie vanuit een gezond financieel beleid realiseren door:

  • een proactieve en beleidsmatige ondersteuning van en met de deelnemers ;
  • het leveren van diensten aan de deelnemers;
  • het ontwikkelen van projecten die de tewerkstelling, de huisvesting, de duurzaamheid en de habitat bevorderen binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Waarden

 

Kernwaarden