OEPC : Onderhouds- en energieprestatiecontracten

OEPC-contracten

Haviland wil de gemeenten ondersteunen in het kader van de klimaatactieplannen en het behalen van de doelstellingen van het burgemeestersconvenant. Een belangrijke pijler is de energetische transformatie van het gemeentelijk patrimonium. Energie-efficiënte gebouwen zijn minder belastend voor het klimaat en bovendien daalt de energiefactuur.

Via een onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC) hoeft de gemeente deze investering niet zelf uit te voeren en zijn er een aantal belangrijke voordelen:

  • Een groot aantal maatregelen wordt in één keer uitgevoerd door een derde partij (ESCO)
  • De energiebesparing is gegarandeerd
  • Er zijn garanties op comfortniveau
  • Het is kostenbesparend voor de gemeente vanwege schaalvoordelen
  • Het onderhoud is eveneens prestatiegericht

Gemeenteoverschrijdend samenwerken

  • Het aanstellen van een ESCO op intergemeentelijk niveau via VEB kan de kosten van de voorbereidende studies en de aanbestedingsprocedure helpen dalen. 
  • Is de energiekost (elektriciteit, aardgas, eventueel water) van het te renoveren patrimonium te laag? Dan wordt het interessanter om gebouwen over de gemeentegrenzen heen samen te brengen in een pool.