Onderhoudswerken aan gemeentewegen 2021-2024

Onderhoudswerken 2021-2024_Coverbeeld.png
Projectcoördinatie
Filip De Ryst
Projectingenieur
0476 30 25 46
Aanbod

De groepsaankoop bestaat uit :

Vier percelen voor gewone onderhoudswerken:

 1. Asfaltering
 2. Herstelling van betonvakken
 3. Bestrijkingen en slemafdichtingen
 4. Voegvullingen van betonvakken en dichten van scheuren in asfaltverhardingen

Twee percelen voor structurele onderhoudswerken *:

 1. Asfaltverhardingen
 2. Betonverhardingen

* Structurele werken kunnen nu mee opgenomen worden onder bepaalde voorwaarden: dit betreft louter wegenwerken, exclusief: voetpaden, fietspaden, pleinen en riolering. Contacteer ons voor meer informatie. 

De groepsaankoop 'Onderhoudswerken aan gemeentewegen' werd omgevormd naar een raamcontract van 4 jaar met een systeem van jaarlijkse oproepen. 

Het grote verschil met vroeger is dat er eerst een aannemer gekozen wordt alvorens dat de gemeenten intekenen. De herwerking van onze groepsaankoop, waarvan een testprocedure plaatsvond in 2020, heeft zowel voor de deelnemende gemeenten als de geselecteerde aannemers heel wat voordelen.

Voortaan lanceren we telkens 1 oproep per jaar.  
Opgelet, dit is dus de enige oproep om de werken in 2022 te laten uitvoeren.

Hoe intekenen?

Wenst u als gemeente of stad gebruik te maken van deze formule, dan dient u :

 1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Haviland goed te keuren op de gemeenteraad van december 2021 

  Download de samenwerkingsovereenkomst
   
 2. Aansluitend midden januari 2022 via een collegebeslissing met addendum aan te geven op welke percelen zij wensen in te schrijven met een bijhorend overzicht van alle straten. (indien u wenst deel te nemen aan de oproep)

  Download de collegebeslissing
  Download het addendum
Documentatie

Alle documentatie kunt u opvragen bij Filip De Ryst via Filip.DeRyst@haviland.be