Onderhoudswerken aan gemeentewegen 2021-2024

Onderhoudswerken 2021-2024_Coverbeeld.png
Hoe intekenen?

Wenst u als gemeente of stad gebruik te maken van deze formule, dan dient u :

  1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Haviland goed te keuren op de gemeenteraad van februari, en 
  2. De collegebeslissing en het addendum met een overzicht van de aangemelde straten in te dienen vóór midden maart. (indien u wenst gebruik te maken van de eerste oproep)

In de projectfiche 2021 leest u de aanvullende details over de gunning en de verdere stappen.

Wat is er nieuw

In 2020 hebben we onze groepsaankoop 'Onderhoudswerken aan gemeentewegen' herwerkt. Het grote verschil daarbij is dat er eerst een aannemer gekozen wordt alvorens dat de gemeenten intekenen.  De werkwijze van de procedure van 2020 wordt behouden, en wordt uitgebreid naar een raamcontract van 4 jaar waarbij we zullen werken met systeem van verschillende oproepen. Dit heeft zowel voor de deelnemende gemeenten als de geselecteerde aannemers heel wat voordelen.

De groepsaankoop bestaat uit :

Vier percelen voor gewone onderhoudswerken:

  1. Asfaltering
  2. Herstelling van betonvakken
  3. Bestrijkingen en slemafdichtingen
  4. Voegvullingen van betonvakken en dichten van scheuren in asfaltverhardingen

Twee percelen voor structurele onderhoudswerken *:

  1. Asfaltering
  2. Herstelling van betonvakken

* Structurele werken kunnen nu mee opgenomen worden onder bepaalde voorwaarden: dit betreft louter wegeniswerken, exclusief: voetpaden, fietspaden, pleinen en riolering. Contacteer ons voor meer informatie.