Ondersteuning Milieu en R.O. aan politiezones

In Vlaanderen zijn, naast de politie, diverse entiteiten belast met het vaststellen van misdrijven en overtredingen inzake de wetgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De vaststellingen worden net zoals inbreuken op het straf- of bestuurlijk recht vastgelegd in Proces-Verbalen die worden overgemaakt aan de Procureur des Konings. Wanneer de Procureur des Konings bijkomende informatie wenst, vordert ze bij de lokale politiediensten bijkomende vaststellingsopdrachten en/of verhoren.

Haviland beoogt met deze dienstverlening de lokale politiediensten bij te staan in deze opdrachten. 

Lees er meer over in de projectfiche!