Opwijk gaat voor Klimaatplan 2030

  • 21 september 2020

Gemeente Opwijk werkt aan de opmaak van het nieuwe klimaatplan 2030. Het doel?  De CO2-uitstoot nog verder terugdringen. Haviland geeft ondersteuning bij het participatietraject om zoveel mogelijk Opwijkenaren bij het klimaatplan te betrekken.

Opwijk tekende eerder al het Burgemeestersconvenant 2030 en hernieuwde vorig jaar hun Klimaatengagement. Nu gaan zij voor de opmaak van het 2de gemeentelijk klimaatactieplan (SECAP2030). Ook deze keer wil de gemeente zoveel mogelijk van haar inwoners betrekken bij de opmaak van het nieuwe klimaatplan voor de periode tot 2030.

Inzet op participatie

Laura Van CampCollega Laura Van Camp begeleidt gemeente Opwijk bij de opmaak van dit nieuwe klimaatplan: “Dat er sterk ingezet wordt op participatie is helemaal terecht. Een klimaatactieplan dat breed gedragen wordt, heeft veel meer kans op een succesvolle uitvoering.”

“In Opwijk zou er oorspronkelijk een klimaattafel georganiseerd worden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Het gemeentebestuur van Opwijk bleef echter niet bij de pakken zitten en koos daarom voor een participatietraject, opgebouwd via drie sporen. Eerst worden er stellingen rond het thema klimaat voorgelegd via het digitale buurtnetwerk Hoplr. Op basis van de antwoorden wordt vervolgens een klimaatenquête opgesteld en verspreid onder de inwoners van Opwijk. In een derde fase kunnen inwoners nog aanvullen met ideeën, voorstellen en suggesties voor het klimaatbeleid.”

Crisis biedt kansen

Laura: “De lockdown hielp Vlaanderen om ei zo na het klimaatdoel voor 2020 te halen. Lokale besturen kunnen dit unieke momentum aangrijpen om duurzame inspanningen versneld uit te voeren. Want vergis je niet, een eenmalige meevaller zal het klimaat niet redden. Een structureel en duurzaam klimaatplan blijft essentieel om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2030 te halen.”

En een daadkrachtig en onderbouwd klimaatplan, dat is precies waar gemeente Opwijk nu op inzet in samenwerking met Haviland. Onze intercommunale werkte samen met Interleuven en provincie Vlaams-Brabant een gezamenlijke aanpak uit. Ontdek hier hoe Haviland het klimaatengagement van uw stad of gemeente mee kan ondersteunen.

Lees ook: ‘Opwijk gaat voor Klimaatplan 2030’ (Het Nieuwsblad)

Team milieu
02 467 11 57