Pajottenland+

Pajottenland plus

Als streekintercommunale willen we onze gemeenten beter doen samenwerken. In dat kader wordt collega Katrien ingezet bij de vzw Pajottenland+. Ze is daar als projectcoördinator actief op het vlak van plattelandseconomie en intergemeentelijke samenwerking voor de zeven LEADER-gemeenten van het Pajottenland: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het Pajottenland is 1 van de 12 erkende regio’s in Vlaanderen. Vzw Pajottenland+ coördineert projecten voor de 7 LEADER-gemeenten van het Pajottenland: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.

 

LOGO_Pajottenland +

 

Projecten

 

Pajotse toerismepunten 

Het project ‘Pajotse toerismepunten’ zal streektroeven versterken vanuit de zes Pajotse mobipunten. Er wordt in een (e-)deelfietssysteem voorzien, dat zowel toeristen, bezoekers als inwoners toelaat om comfortabel grotere afstanden af te leggen in de heuvelrijke streek. Bijkomend zal een aangepast toeristisch infobord ‘n startwijzer vormen om de streek te ontdekken, met visuele info en verwijzing naar digitale info over het Pajottenland, fiets- en wandelroutes & bezienswaardigheden. Op die manier wordt een win-win beoogd van toerisme en mobiliteit, die ‘n transitie naar aangename & duurzame verplaatsingen voor bezoekers en inwoners in de hand werkt.

Pajottenland+ en de Vlaamse Ardennen gaan voor streekversterking

Het Pajottenland, het Toscane van het noorden en de Vlaamse Ardennen, het decor van Vlaanderens Mooiste. Ook Meesters als Bruegel en Adriaan Brouwer, Valerius De Saedeleer en nog zovele anderen zijn extra troeven waar deze aangrenzende regio’s blijvend en internationaal mee kunnen uitpakken. Met dit samenwerkingsproject wensen de twee regio’s de plattelandseconomie te versterken door de krachten te  bundelen via kenmerken die beide binden, zoals landschap, erfgoed, wandelen, fietsen en streekproducten, en door het uitwisselen van expertise.

Het Pajottenland heeft enkele jaren geleden het eigen DNA vastgelegd en daaraan streekwerking gekoppeld. De Vlaamse Ardennen gaan met die kennis een eigen traject opzetten. Kwalitatief toeristisch onthaal op het platteland staat in de Vlaamse Ardennen verder dan in het Pajottenland, maar is onvoldoende ontwikkeld. Er is nood aan een vernieuwend streekonthaal met ruime openingstijden, goede dienstverlening, authenticiteit en belevingswaarde en niet in het minst ‘gastvrijheid’. De kennis die hierover bestaat, wordt uitgewisseld en versterkt om de streekidentiteit en het ambassadeurschap in beide regio’s naar een hoger niveau te tillen. 

Dat beide regio’s aan elkaar grenzen geeft ze de kans om een aantal toeristische/recreatieve acties uit te werken en te promoten. Hierbij vertrekken ze vanuit de streekeigenheid. Uiteraard promoten ze elkaars regio via dit project. Ze voorzien in kennisuitwisseling en een aantal acties ter ondersteuning van de coöperatieven m.b.t. hoeve- en streekproducten. Tot slot wil het Pajottenland zich verdiepen in het streekfonds van de Vlaamse Ardennen. 

'Pajottenland 2.0', een land om online lief te hebben

'Pajottenland 2.0' wil inzetten op een duurzame & open ontsluiting van het unieke en waardevolle karakter in onze regio via opendataplatformen + tools. En door te werken aan een mediawijze on- en offlinegemeenschap. In samenwerking met de gemeentebesturen en ambtenaren, Wikimedia België, Avansa en meemoo zal informatie online toegankelijk worden via Wikipedia en aanverwante Wiki-platformen. Via de ontwikkeling van een handleiding en workshop zullen de drempels verlagen om ervan gebruik te maken. Zo wordt ervoor gezorgd dat meer informatie – ook internationaal – beschikbaar zal zijn. Door in te zetten op hergebruik van de gepubliceerde informatie, zullen geleverde inspanningen maximaal renderen. Een opensourcewidget zal het mogelijk maken om de gewenste content vanop Wikipedia automatisch binnen te trekken op websites van derden. Lokale besturen zullen gemotiveerd worden om aan de slag te gaan met QR-pedia bij het aanmaken van QR-codes in 't landschap. De grote meerwaarde is de beperkte kost die een dergelijke omgang met data met zich meebrengt ten opzichte van gecureerde content en ontwikkeling van aparte websites. Zo wordt bijgedragen aan de economische ontwikkeling van onze streek (o.a. toerisme) en worden unieke regio-elementen actief geborgd. Er zal ook kennisoverdracht plaatsvinden door in te zetten op de mediawijsheid van inwoners (on- en offline-gemeenschapsvorming).