Pajottenland +

Pajottenland plus

Als streekintercommunale willen we onze gemeenten beter doen samenwerken. In dat kader wordt collega Katrien ingezet bij de vzw Pajottenland+. Ze is daar als projectcoördinator actief op het vlak van plattelandseconomie en intergemeentelijke samenwerking voor de zeven LEADER-gemeenten van het Pajottenland: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het Pajottenland is 1 van de 12 erkende regio’s in Vlaanderen. Vzw Pajottenland + coördineert projecten voor de 7 LEADER-gemeenten van het Pajottenland: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.

 

LOGO_Pajottenland +

 

Projecten

 
Met Bruegel naar Morgen

Via ‘Met Bruegel naar morgen (juli 2018 - juni 2021) willen gemeentebesturen en economische actoren in het Pajottenland het Bruegeljaar 2019 gebruiken om toeristisch en recreatief in te zetten op de troeven en opportuniteiten van ons landelijke gebied (met Bruegel als een van de 3 B’s). Zo worden economische kansen gecreëerd voor meerdere jaren. 

Dit project is een samenwerking tussen Pajottenland+, Haviland, 7 LEADER-gemeenten P+, Regionaal Landschap P&Z, Toerisme P&Z, Cultuurregio P&Z, heemkringen Pajottenland, merkgebruikers P&Z en lokale verenigingen.

175 jaar Pajottenland

Pajottenland+ is al enkele jaren bezig met Regional Branding. 175 jaar Pajottenland wordt als (verjaardags)kans gebruikt om met de Regional Branding nieuwe wegen in te slaan, namelijk de samenwerking binnen de plattelandseconomie in het Pajottenland te versterken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (bv. na corona).

Sedert eind 2019 werd er naast de netwerkmomenten ook een stuurgroep opgericht die nauwgezet mee bouwt aan het merkgebruik en aan economische plattelandsacties. Dat merkgebruik willen ze met dit project versterken met als concreet doel een verzelfstandiging van het economische plattelandsnetwerk met hedendaagse accenten. Vanuit de LEADER-doelstelling DER (développement de l’économie rurale) zal Pajottenland+ dat verzelfstandigde economische netwerk blijven ondersteunen.

Pajottenland+ en de Vlaamse Ardennen gaan voor streekversterking

Het Pajottenland, het Toscane van het noorden en de Vlaamse Ardennen, het decor van Vlaanderens Mooiste. Ook Meesters als Bruegel en Adriaan Brouwer, Valerius De Saedeleer en nog zovele anderen zijn extra troeven waar deze aangrenzende regio’s blijvend en internationaal mee kunnen uitpakken. Met dit samenwerkingsproject wensen de twee regio’s de plattelandseconomie te versterken door de krachten te  bundelen via kenmerken die beide binden, zoals landschap, erfgoed, wandelen, fietsen en streekproducten, en door het uitwisselen van expertise.

Het Pajottenland heeft enkele jaren geleden het eigen DNA vastgelegd en daaraan streekwerking gekoppeld. De Vlaamse Ardennen gaan met die kennis een eigen traject opzetten. Kwalitatief toeristisch onthaal op het platteland staat in de Vlaamse Ardennen verder dan in het Pajottenland, maar is onvoldoende ontwikkeld. Er is nood aan een vernieuwend streekonthaal met ruime openingstijden, goede dienstverlening, authenticiteit en belevingswaarde en niet in het minst ‘gastvrijheid’. De kennis die hierover bestaat, wordt uitgewisseld en versterkt om de streekidentiteit en het ambassadeurschap in beide regio’s naar een hoger niveau te tillen. 

Dat beide regio’s aan elkaar grenzen geeft hen de kans om een aantal toeristische/recreatieve acties uit te werken en te promoten. Hierbij vertrekken ze vanuit de streekeigenheid. Uiteraard promoten ze elkaars regio via dit project. Ze voorzien in kennisuitwisseling en een aantal acties ter ondersteuning van de coöperatieven m.b.t. hoeve- en streekproducten. Tot slot wil het Pajottenland zich verdiepen in het streekfonds van de Vlaamse Ardennen. 

 

Bezoek de website van Pajottenland +