Parkzone - Drogenbos

Aanleg parkzone Drogenbos_2.jpg
Nu een grote modderpoel, binnenkort een groene oase
Parkzone Drogenbos_Render.PNG
Hoe de parkzone er zal uitzien na de heraanleg
Projectcoördinatie
Olivier Vandenbroucke
Projectcoördinator
Stap 3 - uitvoering
Over het project
Doel

De gemeente Drogenbos besliste om de omgeving rond het gemeentehuis en de kerk te herinrichten. Het gemeentebestuur wil deze zone aangenamer en onderhoudsvriendelijker maken, en inwoners uitnodigen tot bewegen en ontmoeten. 

Er zal een aangename groene buitenruimte worden gecreeërd met wandelmogelijkheden om zo ook de sociale contacten in de buurt te bevorderen. Door de aaneensluitende groenzones op elkaar af te stemmen zullen ze één geheel vormen en in elkaar over vloeien. De gehele zone zal groener zijn, met meer aandacht voor biodiversiteit, infiltratie van hemelwater en recreatie. 

Eerder al werkte ze samen met het bouwteam van Haviland voor de restauratie van het gemeentehuis en de achterliggende feestzaal

Bouweigenschappen

De gehele Franse tuin wordt opgebroken en heraangelegd met onderhoudsvriendelijke en ecologische beplanting. De fontein wordt gerenoveerd, de zone errond wordt ingericht als ontmoetingsplaats met banken en tuinstoelen.

In een tweede fase van het project wordt de zone achter de kerk gerenoveerd volgens dezelfde stijl. Concreet betreft het een heraanleg en ingroening van de begraafplaats.

Status
  • Start der werken: december 2020
  • Vermoedelijke oplevering: februari 2021
Locatie