Politiezone AMOW stelt nieuw politiecommissariaat voor

  • 15 oktober 2021

Op 15 oktober werd het nieuwe politiecommissariaat van politiezone AMOW voorgesteld in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Het nieuwe hoofdkwartier wordt gebouwd op de voormalige Asphaltcosite in Asse. De burgemeesters van Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel kapselden een oorkonde in, als symbolische eerste steen op de site.

Het huidige hoofdkwartier van de politiezone AMOW (Asse - Merchtem - Opwijk - Wemmel) bevindt zich vandaag in de industriezone van Mollem. Niet alle diensten hebben hier een onderkomen en daarom zal de politiezone alle diensten, behalve de wijkwerking, centraliseren in een nieuw hoofdkwartier op de Asphaltco-site in Asse. 

Koen Van Elsen, burgemeester van Asse en voorzitter van het politiecollege: "De oprichting van dit politiegebouw geeft, samen met de huidige brandweerkazerne, de aanzet tot een heus veiligheidsdorp op de Asphaltco-site. Ook de diensten van het het Parket van de Procureur des Konings, het Vredegerecht en de FOD Financiën zullen op korte termijn op deze locatie gehuisvest worden.”

Begin 2020 won LAVA Architecten de ontwerpwedstrijd voor een nieuw politiecommissariaat voor de zone AMOW. Het wordt een moderne, duurzame en functionele omgeving die beantwoordt aan de hoogste veiligheidseisen en die aansluit bij het landschap. Aannemer Algemene Bouwonderneming Vandenbussche startte de werken op 1 oktober 2021. Haviland Intercommunale zal politiezone AMOW bijstaan voor de projectcoördinatie van het geheel. In de loop van 2023 kan het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Deze eerste steenlegging staat voor mij symbool voor de ambitie om van de politie een aantrekkelijke werkgever te maken. Met de plannen om hier in het groen een heuse veiligheidscampus uit te bouwen, zullen jonge mensen vast en zeker geïnspireerd worden om een job in de veiligheidssector te overwegen. Dit gebouw kan uitgroeien tot een duurzaam voorbeeld voor andere overheidsgebouwen.”

 

Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Politiehuis PZ AMOW Asse
Bouwwerken PZ AMOW
Bouwwerken PZ AMOW
Bouwwerken PZ AMOW
Bouwwerken PZ AMOW
Bouwwerken PZ AMOW
Poltiecommissiariaat AMOW