Regenwatertonnen: Installatie, technische fiche en onderhoud

Wintercheck

Winterklaar maken van je regenwaterton

Om langdurige schade door vorst te voorkomen, moeten bovengrondse tanks in de winter altijd worden geleegd. De meeste regenwatertonnen in het aanbod hebben een aansluitopening ter hoogte van de tankbodem zodat dit op een eenvoudige wijze kan worden gedaan. 

De regenwaterton moet worden losgekoppeld van de aansluiting met de regenwaterpijp en de aansluitopening onderaan de ton moet in de wintermaanden steeds open blijven staan.

In 3 stappen winterklaar:

  1. Regenwaterton laten leeglopen
  2. Regenwaterton loskoppelen van regenwaterpijp
  3. Aansluitopening onderaan ton open zetten

Instructievideo