R.O. - Algemene dienstverlening

Coverbeeld_Algemene dienstverlening RO.jpg
Aanspreekpunt
Team ruimtelijke ordening

Wij stellen vijf deskundigen ter beschikking voor het ondersteunen van de gemeentelijke dienst omgeving - ruimtelijke ordening bij behandeling van allerhande stedenbouwkundige dossiers zoals: 

 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen; 
 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen voor het verkavelen van grond;
 • stedenbouwkundige attesten;
 • planologische attesten.

We bieden de volgende dienstverlening aan: 

 • wijzigingen opvolgen in het beleid ruimtelijke ordening en wetgeving; 
 • vragen beantwoorden over stedenbouwkundige aspecten, verkavelingsvergunningen en omgevingsvergunning; 
 • adviesverlening op vlak van ruimtelijke planning en behoeftestudies; 
 • opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens de vernieuwde procedure; 
 • opmaak van een plan na een (voorwaardelijk) positief planologisch attest; 
 • opmaak van ruimtelijke beleidsplannen;
 • uitwerken van ontwerpende onderzoeken en masterplannen.
Kaart_Overzicht deelnemende gemeenten