Samenwerking werpt vruchten af voor project Kervijn-site in Gooik

  • 29 juni 2021

In de gemeente Gooik en meerbepaald in deelgemeente Oetingen staat het nieuwe scholencomplex in de steigers. De Kervijn-site zal zowel de kleuter- als de lagere school huisvesten. Het vlotte verloop van dit omvangrijke project wordt verzekerd door een soepele samenwerking.

Zo begeleidde de juridische dienst van Haviland de gemeente Gooik bij het opzetten van een publiek-private samenwerking voor dit project. Jurist Wim Mommaers: "De voorbije maanden leverden we niet alleen alle juridische documenten kant-en-klaar af. We namen ook de hele procedure voor het zoeken naar een private partner in handen van A tot Z."

De dienst bouwwerken neemt bovendien begeleiding van de technische uitvoering voor haar rekening. Op die manier wordt de volledige uitwerking, coördinatie en opvolging van het project door Haviland verzekerd. Projectcoördinator Koen De Vloed: "Samen met de gemeente Gooik en de directies van beide scholen werden de noden opgelijst en verwerkt in een projectdossier. Op de Kervijn-site worden naast polyvalente zalen en een refter een vijftal klassen voorzien voor kleuterschool VBS De Bron en een zestal klassen voor gemeentelijke basisschool De Oester. De nieuwe site komt naast het scoutslokaal en achter het bestaande kloostergebouw. Op dit moment is de architect aangesteld en is er een ontwerpdossier. De aanbestedingsprocedure voor de aannemer is lopende."

Een knap staaltje van samenwerking tussen de gemeente Gooik, de verschillende diensten van Haviland, B-ILD Architects en een private partner.

Eén van de voorgestelde binnenzichten:

Oetingen - Kervijnsite - binnenzicht