Stookoliesanering: wie betaalt de (gepeperde) rekening?

  • 4 mei 2021

Momenteel hebben nog altijd naar schatting 730.000 gezinnen in Vlaanderen een stookolietank. Bij ongeveer 10.000 tanks is er sprake van bodemverontreiniging door een lek. Omdat die schade vaak niet (of niet helemaal) gedekt wordt door de verzekering, kan dat leiden tot financiële drama’s voor de betrokken gezinnen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verplichtte de sector al enige tijd geleden om een stookoliefonds op te richten om die saneringen van lekkende stookolietanks te bekostigen, maar de stookoliesector blijft tot op vandaag in gebreke.

Lees: 'Demir stelt stookoliesector in gebreke'

Plan A: Tank preventief verwijderen

Het beste is nog altijd om het niet zo ver te laten komen en de tank uit de grond te halen voor ze gaat lekken. Gelukkig kunnen burgers en lokale besturen daarvoor gebruik maken van onze groepsaankoop/tankslag, waarbij de tank aan een voordelige prijs wordt verwijderd. Al 12 gemeenten nemen hieraan deel, en er werden al 530 tanks aangemeld voor verwijdering.

Een overzicht in cijfers:

Tankslag 1 :

  • Deelnemende gemeenten: Asse, Kapelle-op-den-Bos, Herne, Gooik en Galmaarden
  • Status: oproep afgesloten
  • Aantal: in totaal 316 tanks aangemeld, de plaatsbezoeken voor offerte lopen vollop, vorige week werden al 121 offertes goedgekeurd en al 24 tanks zijn effectief verwijderd.

Tankslag 2 :

  • Deelnemende gemeenten: Beersel, Pepingen, Kampenhout en Steenokkerzeel
  • Status: lopende oproep, aanmelden kan tot 30 juni
  • Aantal: 140 tanks aangemeld, prijsvraag verstuurd naar saneerders

Tankslag 3 :

  • Deelnemende gemeenten: Wezembeek-Oppem, Dilbeek en Grimbergen
  • Status: lopende oproep, aanmelden kan tot 6 juli
  • Aantal: al 74 tanks aangemeld

Lees meer over onze tankslag

Plan B: Vervuilde bodem saneren

Helaas loopt het dus, zoals de minister in het artikel aangaf, nu en dan fout. In dat geval kan de gemeente beroep doen op de bodemsaneringsdeskundige (voor calamiteiten) aangesteld door Haviland. Naast calamiteiten kan er trouwens ook beroep op hem gedaan worden voor technische verslagen, oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken.

Lees meer over onze bodemsanering